شرایط عودت کالا

جهت عودت کالا رعایت قوانین و مقررات مربوط به کالا که به تفضیل در زیر ذکر شده الزامی است:

1- کارتن و بسته بندی کالا موجود باشد

2- آسیبی به بسته بندی کالا وارد نیامده باشد

3- کالا دچار آسیب فیزیکی مانند ضربه، شکستگی، لب پریدگی و... نشده باشد

4- دخل و تصرفی در اقلام همراه کالا نشده باشد

5- لوازم آرایشی شامل عودت کالا نمی شوند

6- برچسب یا لیبل کالا جدا نشده باشد