مقایسه حذف مقایسه
فلر همزن فلر مدل KM600
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
بوش همزن بوش مدل MFQ47304
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
بوش همزن بوش مدل MFQ40302
۹۳۰,۰۰۰ تومان
بوش همزن بوش مدل MFQ40304
۸۷۰,۰۰۰ تومان
بوش همزن بوش مدل MFQ36460
۸۱۰,۰۰۰ تومان
بوش همزن بوش مدل MFQ36470
۷۸۰,۰۰۰ تومان
فلر همزن فلر مدل HMB300
۷۲۰,۰۰۰ تومان
بوش همزن بوش مدل MFQ3010
۵۲۰,۰۰۰ تومان
فلر همزن فلر مدل HM401
۴۹۰,۰۰۰ تومان
فلر همزن فلر مدل HMB502
۳۹۵,۰۰۰ تومان
فلر همزن فلر مدل HM 502
۲۸۰,۰۰۰ تومان