مقایسه حذف مقایسه
بوش غذاساز بوش مدل MCM68885
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
بوش غذاساز بوش مدل MC64060
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
بوش غذاساز بوش مدل MCM4200
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان