مقایسه حذف مقایسه
فلر چای ساز فلر مدل TS 070
۱,۲۹۲,۲۸۶ تومان
بوش چای ساز بوش مدل TTA5883
۱,۲۵۹,۰۰۰ تومان
فلر چای ساز فلر مدل TS 060
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
بوش چای ساز بوش مدل TTA2201
۱,۱۱۹,۰۰۰ تومان
بوش چای ساز بوش مدل TTA2010
۱,۰۲۹,۰۰۰ تومان
فلر چای ساز فلر مدل TS
۹۲۷,۷۹۰ تومان